SZKOLENIA Z PRZYGOTOWANIEM DO EGZAMINU EEG na uprawnienia w grupie 1, 2 i 3 na stanowisku Eksploatacji i Dozoru.
Egzaminy na uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Rada w Kielcach

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Kielcach prowadzi swoją działalność w regionie od 1949 roku. Jest terenową jednostką organizacyjną Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku posiada osobowość prawną i wpisana jest do ewidencji stowarzyszeń i rejestru przedsiębiorców.
Image

Usługi rzeczoznawców

Wynajem sali szkoleniowej

Virtual Meeting System

Image
Image