Opinie o innowacyjności

Wydajemy opinie o innowacyjności technologii oraz nowoczesności maszyn i urządzeń.

Dzięki naszemu doświadczeniu i współpracy ze specjalistami z szerokiego spektrum branż możemy zapewnić naszym Klientom skuteczną pomoc przy uzyskaniu opinii o innowacyjności. Jako agenda kieleckiej Rady FSNT NOT będącej stowarzyszeniem naukowo-technicznym o zasięgu ogólnopolskim wydajemy takie opinie.

Według wymogów Ministerstwa Gospodarki opinia o innowacyjności technologii jest dowodem na to, że inwestycja planowana przez przedsiębiorcę zakłada transfer lub zastosowanie nowoczesnej technologii, dającej w efekcie nowy produkt lub proces.

Z uwagi na silną promocję innowacyjności przez Unię Europejską, posiadanie opinii o innowacyjności występuje jako wymóg wielu konkursów ogłaszanych przez instytucje finansujące. Opinie o innowacyjności stanowią niezbędny załącznik do wniosku o uzyskanie kredytu technologicznego z UE oraz dotacji inwestycyjnej z funduszy UE. Zawierają one dokładną charakterystykę danej technologii i stwierdzają okres stosowania tej technologii w Polsce lub na świecie.