Virtual Meeting System

Profesjonalne narzędzie służące do organizacji spotkań on-line, wyborów i głosowań.
Oprogramowanie pozwala na intuicyjne, proste i szybkie tworzenie sesji, udzielanie głosu, prace w podgrupach, współdzielenie tablicy, rejestrację przebiegu spotkania oraz głosowań. Posiada bogaty zestaw funkcjonalności potrzebnych do realizacji codziennych zadań w firmie wymagającej audio-wizualnej komunikacji elektronicznej.

W ramach usługi użytkownik otrzymuje do dyspozycji elektroniczne pokoje przeznaczone do organizowania spotkań i wydarzeń. Na potrzeby organizacji wydarzeń użytkownik ma szeroki wachlarz opcji dostępu począwszy od prostego linku do spotkania a skończywszy na zaawansowanym mechanizmie spersonalizowanych kodów dostępu na wydarzenia płatne.

System jest doskonałym narzędziem, uznanym przez wiele szanowanych instytucji w Polsce i za granicą. Stanowi wartościowe wsparcie w kompleksowym zarządzaniu strukturami przedsiębiorstwa.

VMS to także jeden z najwyższych poziomów bezpieczeństwa w warstwie prawnej, ponieważ dane wrażliwe przetwarzane są w centrach przetwarzania informacji NOT Informatyka i każda zawarta umowa zawiera zapisy dotyczące ochrony treści i danych zgodnie z prawem obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

VMS został poddany audytowi bezpieczeństwa, uzyskując stosowne certyfikaty potwierdzające w szczególności wiarygodność głosowań i wyborów.
Funkcjonalności i korzyści
Media wysokiej jakości
Obraz w wysokiej jakości oraz przejrzysty dźwięk wsparty wydajnymi kodekami czasu rzeczywisteg.
Głosowania
Dzięki integracji komunikatora z funkcjonalnością podejmowania decyzji, system pozwala na realizację głosowań:

 • Jawnych
 • Jawnych z udziałami
 • Tajnych
 • Tajnych z udziałami
Image
Image
Przebieg obrad ciał decyzyjnych ułatwiają dodatkowo funkcjonalności:

 • Zapisu audio-wizualnego z przebiegu głosowania
 • Automatycznego liczenia kworum, wyświetlanie wyników i udziałów
 • Eksport wyników oraz listy decydentów do pliku pdf umożliwając natychmiastowe podpisanie podpisem kwalifikowanym lub za pomocą ePUAP.
 • Eksport listy głosujących dla głosowań jawnych.
 • Zaawansowane głosowania udziałami oraz uprawnienia dla grup głosowań
 • Za pomocą kodów dostępu możliwość wykluczania z głosowań osób nie posiadających praw do podejmowania decyzji
Wybory
Zaawansowany proces podejmowania decyzji w VMS to także prosta i intuicyjna funkcjonalność wyborcza.
Image
Image
Najistotniejsze cechy modułu to:

 • Możliwość definiowania list wyborczych
 • Konfiguracja wymaganej liczby kandydatów, na których głos musi być oddany
 • Eksport wyników głosowań do pliku pdf
 • Zaawansowana logika głosowań, w tym głosowania ważone i udziałami
 • Możliwość wykluczenia z udziału czynnego w wyborach dla osób nie posiadających uprawnień do głosowania
 • Publikacja wyników w przestrzeni prezentacji
Wsparcie techniczne